dissabte, 17 de febrer de 2007

Posicionament de la Comissió del Ter

Arran de la notícia apareguda al Diari de Girona del dijous 8 de febrer de 2007, encapçalada amb el titular «L´ACA ha transvasat aigua del riu Ter a Barcelona il·legalment durant 2005 i 2006», en representació de la Comissió del Ter de l´Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona voldria expressar el posicionament següent: Si bé la major part del contingut publicat respon amb fidelitat a les declaracions que vaig realitzar -les quals es desprenen, en la seva majoria, de fets objectius constatables per qualsevol ciutadà-, no puc estar d´acord amb el titular que el diari ha donat al reportatge, ni amb algunes afirmacions que es fan en el cos de l´article, especialment la que diu que la nostra Comissió està buscant que «els gironins demanin a l´ACA l´aturada dels transvasaments d´aigua des del Ter a l´àrea metropolitana de Barcelona».

Respecte del primer punt, el que vol posar en relleu l´Ateneu és l´incompliment durant bona part de 2006 del Pla de Cabals de Manteniment aprovat per l´Agència Catalana de l´Aigua, segons dades facilitades a aquesta associació per la mateixa Agència. El fet que la captació realitzada per ATLL en sigui una de les causes no significa que considerem que l´activitat és, per si mateixa, il·legal. Respecte del segon punt, l´Ateneu no demana l´aturada del transvasament, sinó que se´n revisi la magnitud, a fi que la mateixa administració hidràulica catalana pugui complir amb el Pla que recentment ha aprovat. En definitiva: no demanem, ni donem suport, al tancament de l´aixeta, com sembla que es desprengui de la lectura de l´article. En temes complexos com aquest, creiem que la precisió semàntica i conceptual és molt important i així ho volem transmetre a tothom qui correspongui.

divendres, 9 de febrer de 2007

Editorial al Diari de Girona

L´imprescindible debat de l´aigua
Diari de Girona, 9/02/2007

Cal un debat en profunditat sobre aquest tema. No pel fet d´ignorar-lo, aquest transvasament deixa d´existir i, encara menys, de tenir efectes.» L´afirmació d´Albert Ruhí, president de l´Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, la publicava ahir Diari de Girona en una informació sobre l´incompliment, per part de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA), de la llei que regula el transvasament d´aigua del riu Ter a Barcelona. Segons aquesta normativa (de 1959), s´ha de garantir un cabal mínim de 3 metres cúbics per segon al Ter. Però l´Ateneu sosté, basant-se en dades de la mateixa ACA, que durant 2005 i 2006 (i en moments concrets des de fa més anys), pel Ter hi circulava molta menys aigua de la que fixa la llei (1,01 m3/s el desembre passat, per exemple) i tot i així es mantenia el transvasament. Els efectes d´aquest escàs cabal són clarament perjudicials per als paratges pels quals passa el riu: a la sequera que causa la manca d´aigua s´hi afegeixen mortaldats de peixos o la proliferació de plantes nocives, com l´azol·la. L´ACA sortia ahir mateix al pas de la denúncia amb diversos arguments, alguns de molt raonables i d´altres que confirmen que s´està vulnerant la llei. És comprensible, com diu l´ACA, que la seva màxima preocupació sigui garantir els usos bàsics de l´aigua per a la ciutadania; és normal, així, que es faci tot el possible per mantenir el transvasament a Barcelona. Igualment és fàcil d´entendre que 2005 va ser un any de sequera, en el qual es van emetre decrets que avalaven l´excepcionalitat d´infringir la llei. Però precisament perquè aquesta infracció ha de ser una excepció, l´ACA no pot intentar justificar-se amb arguments inversemblants -el desviament d´aigua a la sèquia Monar- o al·legant que no té dades -que les aconsegueixi-, quan és evident que l´any 2006 va continuar infringint la llei, i ja sense l´excepcionalitat de la sequera. L´ús de l´aigua, com a bé escàs i imprescindible que és, reclama un debat seriós i argumentat, que encara no s´ha fet. I comença a ser hora.

dijous, 8 de febrer de 2007

L´ACA ha transvasat aigua del riu Ter a Barcelona il·legalment durant 2005 i 2006

Diari de Girona, 8/02/2007

L´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha mantingut de manera il·legal el transvasament del riu Ter a Barcelona tot i que el cabal està sota mínims. La llei de 1959 que regula l´ús de l´aigua -i per tant també el transvasament- del Ter estableix un cabal mínim instantani de tres metres cúbics per segon, que és el que hauria de quedar garantit a l´altura de la ciutat de Girona. «De les dades de cabals que hem obtingut de l´Agència Catalana de l´Aigua es desprèn que la normalitat d´aquest riu és que s´incompleixi la Llei», assegura Albert Ruhí, president de l´Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona. Durant l´any passat, només cinc mesos presentaven un cabal de mitjana superior a tres metres cúbics per segon. Si s´analitza al detall i s´observen els dies, la Llei de l´any 1959 es va incomplir durant més de 200 dies dels 365 que té l´any, segons l´Ateneu. «Durant l´últim trimestre del 2006, per exemple, cap mes va arribar ni tan sols als dos metres cúbics per segon», adverteix Ruhí. Segons les pròpies dades de l´ACA, a l´alçada del pont de la Barca el mes d´octubre passat el cabal mitjà fou de 1,44 m3/s; el mes de novembre, de 1,19 m3/s; i al mes de desembre va baixar fins a 1,01 m3/s. «No estem davant de valoracions subjectives ni opinions, sinó de fets objectius reprovables des d´un punt de vista jurídic, social i ambiental. Qualsevol ciutadà ho pot al·legar, el riu és de tots», afirma el representant de l´Ateneu.

Davant aquesta situació, l´Ateneu Naturalista ha iniciat una campanya perquè els gironins demanin a l´ACA l´aturada dels transvasaments d´aigua des del Ter a la l´àrea metropolitana de Barcelona. Les postals mostren d´una banda una imatge bucòlica quan el Ter va ple i de l´altre costat «la imatge real i habitual del riu, on es veu sec», explica Ruhí. Es repartiran uns 12.000 exemplars perquè els gironins els facin arribar a l´Agència Catalana de l´Aigua. «Creiem que cal un debat en profunditat sobre aquest tema. No pel fet d´ignorar-lo, aquest transvasament deixa d´existir i, encara menys, de tenir efectes», va advertir Ruhí. Els naturalistes diuen que «cal no oblidar que en termes relatius, aquesta derivació té un impacte molt major que el que es preveia que tindria al riu Ebre, que tanta oposició social i política va suscitar en el moment de discussió del Plan Hidrológico Nacional». «Trobem paradoxal que l´ACA promogui normes més exigents com el recent Pla de Cabals de Manteniment, sobretot quan s´ha vist que som incapaços d´arribar al mínim legal que marca la Llei del riu Ter», afirmen. Ruhí remarca davant la postura de l´ACA que «celebrem que s´incorporin sensibilitats ambientalistes i estem disposats a treballar-hi tant com faci falta, però no entenem que s´autosituï en la il·legalitat». Albert Ruhí demana «un reconeixement a la contribució immensa que fa tants anys fan els gironins i, sobretot, que se superi el simplisme que ha imperat fins ara. El problema de l´aigua al Principat no es pot solucionar transvasant el problema allà on hi hagi menys oposició social».