dijous, 10 d’octubre de 2013

Independents per Salt (IPS)

Mapa de les fonts públiques de Salt
IPS (Independents per Salt) és un partit polític que a Salt està treballant en la mateixa línia que nosaltres tant per la recuperació de cabal al riu Ter, com per la recuperació d'una gestió pública de l'aigua que garanteixi l'aigua per a tothom. 

En concret hem coincidit en la intenció de portar a terme accions a la vila de Salt per recuperar la posada en funcionament de TOTES les 20 fonts públiques. Ara només n'hi ha dues . . . 

Creiem que amb tothom que tingui aquesta sensibilitat present envers l'aigua, aquest escàs recurs natural, hem de treballar junts. Per aixó els hem plantejat entrar a la Plataforma Aigua és Vida on ja hi han altres partits com ICV i la CUP. 

No volem polititzar la plataforma i per aixó els partits tenen veu sense vot. Però tothom hi és benvingut. Tant de bo altres opcions polítiques fessin el pas decidit cap a la defensa oberta i clara d'un be públic bàsic per a la vida.

http://www.independentspersalt.cat/index.php?c=36&veurefitxa=378